Struktur

Mått: 100x70 cm
Teknik: foto, print

Dokumentation av ytor och strukturer längs färdvägen Tegelviksgatan på sydöstra Södermalm till Bellmansgatan i norr.